Kreditupplysning

kreditupplysning-på-sig-själv

Kreditupplysning är en process där en långivare, eller annan intressent, inhämtar information om en individs eller företags ekonomiska förhållanden för att bedöma deras kreditvärdighet. Syftet med en kreditupplysning är att minska risken för kreditförlust genom att utvärdera sannolikheten för att den sökande kan återbetala ett lån, betala för en tjänst, eller uppfylla ett avtal.

Varför tas en kreditupplysning?

När du ansöker om ett lån, ett kreditkort, en hyreslägenhet, eller ibland även ett jobb, kan den person eller organisation du ansöker hos vilja kontrollera din ekonomiska historia för att se hur stor risk det är att låna ut pengar till dig, eller ingå ett avtal med dig. Detta görs genom en kreditupplysning.

Kreditupplysningen innehåller information om din ekonomi, bland annat inkomster, skulder, tidigare betalningsanmärkningar och betalningsförmåga. Den ger en indikation på hur du hanterat ekonomiska åtaganden i det förflutna, vilket hjälper långivare och andra att bedöma om de kan lita på att du kommer att uppfylla dina framtida åtaganden.

En kreditupplysning är ett viktigt verktyg för att bedöma en individs eller ett företags förmåga att hantera skulder. Nedan följer några mer detaljerade punkter om varför en kreditupplysning tas:

 1. Bedömning av kreditrisk: Den främsta anledningen till att kreditupplysningar utförs är att bedöma risken att låna ut pengar till en individ eller ett företag. Kreditupplysningen hjälper långivaren att bedöma om låntagaren har förmågan att betala tillbaka lånet baserat på deras ekonomiska historik och nuvarande ekonomiska situation.
 2. Förhindra överbelåning och skuldsättning: Genom att utföra en kreditupplysning kan långivaren säkerställa att låntagaren inte tar på sig mer skuld än vad de har förmågan att hantera. Detta bidrar till att förhindra att individer och företag hamnar i ekonomiska svårigheter.
 3. Hyresavtal och arbetskontrakt: Det är inte bara långivare som tar kreditupplysningar. Hyresvärdar kan till exempel genomföra kreditupplysningar för att säkerställa att potentiella hyresgäster har förmågan att betala hyran. Vissa arbetsgivare kan också utföra kreditupplysningar, särskilt för positioner som innebär hantering av pengar eller känslig information.
 4. Identitetsverifiering: Kreditupplysningar kan även användas för att verifiera en individs identitet. Genom att matcha informationen som den sökande ger med informationen i kreditupplysningsföretagets databas, kan man minska risken för identitetsbedrägeri.

Sammanfattningsvis är kreditupplysningar ett centralt verktyg för att bedöma kreditvärdigheten hos individer och företag. Genom att tillhandahålla en detaljerad översikt över en individs eller ett företags ekonomiska historik, hjälper de till att säkerställa att finansiella beslut tas på en informerad grund.

Olika sorters kreditupplysningar

Kreditupplysningar kan variera i detaljnivå beroende på den specifika situationen och vad den som begär upplysningen behöver för information. Olika nivåer kan inkludera:

 1. Grundläggande kreditupplysning: Denna typ av upplysning innehåller ofta grundläggande information om en persons ekonomiska status, inklusive om de har några betalningsanmärkningar eller skuldsaneringar. Den kan också inkludera information om aktuella krediter och lån.
 2. Detaljerad kreditupplysning: Denna nivå av kreditupplysning går djupare och kan inkludera detaljerade uppgifter om personens kreditbeteende över tid, tidigare bostadsadresser, anställningshistorik och kanske till och med information om personens levnadsvanor som kan påverka deras förmåga att betala tillbaka ett lån.
 3. Företagskreditupplysning: För företag kan en kreditupplysning innehålla ännu mer information, såsom finansiella rapporter, betalningshistorik, information om företagets ägare och ledning, och detaljer om företagets verksamhet och bransch.

Observera att nivån på kreditupplysningen och vilken typ av information som ingår kan variera beroende på vilket kreditupplysningsföretag som används och vilka specifika lagar och regler som gäller i det specifika landet. Det är också viktigt att notera att den person eller organisation som begär kreditupplysningen måste ha ett legitimt skäl för att begära denna information, och måste vanligtvis inhämta samtycke från den person som upplysningen gäller.

Rättigheter vid kreditupplysning

Enligt svensk lag har du rätt att få veta när och av vem en kreditupplysning har tagits på dig. Du har också rätt att få en kopia av upplysningen. Om du anser att informationen i kreditupplysningen är felaktig kan du begära att den rättas eller tas bort.

Det finns också regler om att kreditupplysningar bara får tas i vissa situationer, och att den person som tar en kreditupplysning måste ha ett legitimt skäl för detta. För att ta en kreditupplysning måste personen eller organisationen vanligtvis ha ditt samtycke.

kreditupplysning

Vem utför kreditupplysningar?

I Sverige utförs kreditupplysningar av olika kreditupplysningsföretag. Det största och mest kända är Upplysningscentralen (UC), som ägs av ett antal av Sveriges största banker. Det finns dock andra kreditupplysningsföretag, som Bisnode och Creditsafe, som också utför kreditupplysningar och som används av vissa långivare och andra företag. Nedan beskrivs några av de mest kända aktörerna på marknaden.

 1. Upplysningscentralen (UC): UC är det största och mest kända kreditupplysningsföretaget i Sverige. Det ägs av ett antal av de största bankerna i Sverige och tillhandahåller kreditupplysningar till både företag och privatpersoner. UC:s databas är mycket omfattande och innehåller detaljerade kreditupplysningar, vilket gör det till en mycket tillförlitlig källa för kreditinformation.
 2. Bisnode: Bisnode är ett internationellt företag som erbjuder kreditupplysningar och andra tjänster relaterade till dataanalys. I Sverige är Bisnode en populär källa för kreditinformation för både privatpersoner och företag. Företaget tillhandahåller även kreditupplysningar för smslån, vilket kan vara ett bra alternativ för de som vill undvika att deras kreditupplysning registreras hos UC.
 3. Creditsafe: Creditsafe är ett globalt företag som specialiserar sig på företagsinformation och kreditupplysningar. De tillhandahåller detaljerade kreditrapporter för företag, vilket kan hjälpa företag att göra informerade beslut om affärspartners och potentiella kunder.
 4. Decidas Info: Decidas Info är ett annat kreditupplysningsföretag som är aktivt på den svenska marknaden. De erbjuder kreditupplysningstjänster till både privatpersoner och företag, och har ett särskilt fokus på tjänster inom smslån och snabblån.

Dessa är bara några exempel på företag som tillhandahåller kreditupplysningar i Sverige. Varje företag har sina egna metoder och system för att bedöma kreditvärdighet, så det kan vara värt att undersöka olika alternativ om du behöver en kreditupplysning för ett specifikt syfte.

Kreditbetyg

I många länder används ett kreditbetyg, eller en kreditscore, som ett numeriskt värde för att sammanfatta informationen i en individs kreditrapport och bedöma deras kreditrisk. Denna score kan variera beroende på vilket system och vilket företag som används för att generera betyget.

Ett vanligt system som används globalt är FICO-score (Fair Isaac Corporation), som har en skala från 300 till 850. En högre poäng indikerar en lägre risk för långivaren. Här är en allmän uppdelning:

 • Utmärkt kredit: 800-850
 • Mycket bra kredit: 740-799
 • Bra kredit: 670-739
 • Medioker kredit: 580-669
 • Dålig kredit: 300-579

I Sverige finns det inte en lika utbredd användning av en enhetlig kreditscore. Olika kreditupplysningsföretag, som UC, Creditsafe och Bisnode, har egna system för att bedöma kreditvärdighet. UC använder till exempel en skala från 0 till 5, där 0 innebär en mycket låg risk för kreditförlust och 5 en mycket hög risk.

Vad som anses vara en ”bra” eller ”dålig” poäng kan variera beroende på den specifika långivaren och vilken typ av kredit eller tjänst du ansöker om. Generellt sett är dock en högre poäng bättre, eftersom den indikerar att du har en stark kredithistorik och en låg risk för att inte kunna betala tillbaka dina skulder.

Vanliga kreditbetyg i Sverige

Kreditupplysningsföretagen samlar in och analyserar data för att ge en indikation om en individs eller ett företags kreditvärdighet. Tre av de mest populära företagen i Sverige är Upplysningscentralen (UC), Creditsafe och Bisnode. Dessa företag har egna system för att bedöma kreditvärdighet.

 1. Upplysningscentralen (UC): UC är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige och ägs av ett antal stora svenska banker. De ger ut en kreditinformation som innehåller en rad detaljer, inklusive inkomster, kredit- och betalningshistorik, eventuella betalningsanmärkningar och skulder. UC använder en riskklassning på skala 0-5, där 0 innebär mycket låg risk och 5 mycket hög risk. Ett lägre värde är att föredra för den som vill ta ett lån eller ingå ett avtal.
 2. Creditsafe: Creditsafe är ett globalt företag som tillhandahåller kreditupplysningar i mer än 14 länder, inklusive Sverige. De tillhandahåller kreditrapporter för både företag och privatpersoner, och inkluderar information om kredit- och betalningshistorik, liksom eventuella offentliga poster, som skuld hos Kronofogden. Creditsafe betygsätter företag med en rating från 1-100, där en högre siffra indikerar en lägre risk.
 3. Bisnode: Bisnode är en av de ledande kredit- och dataanalysföretagen i Europa. I Sverige erbjuder de kreditupplysningar på både företag och privatpersoner. Bisnodes kreditrapporter innehåller en mängd ekonomisk information, inklusive betalningsanmärkningar, kreditengagemang och finansiell historik. Deras kreditbetyg sträcker sig från AAA (mycket hög kreditvärdighet) till C (mycket låg kreditvärdighet) för företag, medan privatpersoner får en riskprognos i form av en procentuell sannolikhet för att få en betalningsanmärkning inom ett år.

Varje system har sina egna styrkor och svagheter, och de kan ge något olika resultat beroende på vilka specifika faktorer de värderar högst. Det är viktigt att förstå att dessa kreditupplysningar är verktyg för att bedöma risk, och även om en individ har en hög kreditpoäng, betyder det inte att de automatiskt blir beviljade kredit. Långivaren tar också hänsyn till andra faktorer, som till exempel inkomstnivå och syftet med krediten.

Upplysningscentralen och lån utan UC

UC eller upplysningscentralen är ett kreditupplysningsföretag som många låneinstitut använder sig för att få information om framtida kunder. Att låna pengar utan UC innebär alltså att kreditgivaren gör en egen kreditupplysning eller använder sig av ett annat företag som erbjuder samma tjänst.

Om du har betalningsanmärkningar och dålig kreditvärdighet kan det vara en bra idé att vända sig till en långivare som erbjuder lån utan UC. Företaget har då ingen koll på om du tidigare har varit sen med betalningar eller har haft andra problem. Med andra ord har du större chans att få ditt lån beviljat.

Kreditupplysning och smslån

För lån av mindre storlekar, som till exempel sms lån, utförs ofta kreditupplysningar genom andra företag än UC, för att undvika att låntagarens kreditvärdighet påverkas negativt. Läs mer om det hos lånutanuc.eu. Det är dock viktigt att tänka på att sms lån oftast har en högre ränta och strängare återbetalningsvillkor, vilket kan leda till ekonomiska problem om de inte hanteras på rätt sätt.

Att låna pengar utan kreditprövning är inte möjligt i dag på grund av ny lagstiftning. Att många personer tog sms lån trots att det egentligen inte hade råd är största anledningen till den regeländringen. Det finns som nyss nämnts flera låneinstitut som gör sina egna kreditupplysningar. Dessutom finns det flera kreditgivare som erbjuder dig med betalningsanmärkningar att ändå låna pengar. Oavsett hur din bakgrund ser ut så är chansen stor att du får ett snabblån beviljat.

För den som har sökt på nätet för att teckna ett snabblån men kanske har en betalningsanmärkning så har man säkert också hört talas om lån med eller utan UC. UC är ett företag som långivare använder sig utav för att kontrollera den ekonomiska statusen hos sina potentiella kunder. Har man då en anmärkning sedan tidigare kan det vara svårt att får godkänt som låntagare. Men väljer man då ett företag som erbjuder snabblån utan UC så blandar man aldrig in sin personliga kreditvärdighet.

Detta är alltså väldigt bra för den som behöver snabba pengar men kanske har drabbats av en ekonomisk kris tidigare och därmed dragit på sig en anmärkning. Denna typ av snabblån har blivit väldigt populärt på sista tiden och efterfrågan på dessa lån har därmed ökat jämfört med vanliga SMS lån.

Effekten av en kreditupplysning

Det är viktigt att notera att varje kreditupplysning som görs om dig registreras och syns i din kreditinformation. Många förfrågningar under en kort period kan ses som ett tecken på att du ansöker om mycket kredit, vilket kan få långivare att se dig som en högre risk. Detta kan i sin tur påverka dina chanser att få ett lån eller kredit i framtiden.

För att minimera antalet kreditupplysningar är det rekommenderat att bara ansöka om lån eller kredit när det verkligen behövs, och att alltid betala dina skulder i tid för att undvika betalningsanmärkningar. Att hantera din ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan bidra till att förbättra din kreditvärdighet och därmed öka dina chanser att få lån och kredit i framtiden.

Kreditupplysning och GDPR

Sedan 2018 har vi i EU haft General Data Protection Regulation (GDPR) som reglerar hur företag får hantera personuppgifter. Kreditupplysning innefattar hantering av personuppgifter och det är därför viktigt att företagen följer dessa regler när de gör en kreditupplysning.

Kreditupplysning är en komplex process som innebär en delikat balans mellan att skydda konsumentens rättigheter och att tillgodose långivarens behov av att bedöma kreditrisk. Det är därför viktigt för både låntagare och långivare att förstå processen och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.